Céard air a chaithfear an t-airgead a bhailítear?

Cabhróidh an t-airgead a bhaileofar ó na brící a dhíol leis an méid seo a leanas:

 • Fearas mata
 • Achmhainní Súgartha & Liiteartha
 • Scáileán Eolais
 • Fógraí & Bratacha
 • Fearas TFC
 • Gairdín Scoile / Stáisiún Aimsire / Ionad Seachtrach Eolaíochta
 • Gailearaí scoile ar an staighre / Trealamh breise corpoideachais / Seomra ceoil
 • Garraí imeartha / Péinteáil sa gclós/ Línte Clóis
 • Áiseanna Bácala/ Cócaireachta

“Is é an t-oideachas an t-arm is cumhachtaí is féidir a úsáid chun an domhan a athrú” - Nelson Mandela
"As síol beag a fhásann an crann is airde"

Cén chaoi a gceannóidh mé bríce?

Cuimhnigh mar sin ar bhríce a cheannacht mar chomhartha ar an infheistíocht i dtodhchaí mhuintir Bhaile Locha Riach. Bain leas as thú féin agus bí i do chuid de stair agus de thodhchaí Bhaile Locha Riach sna blianta amach romhainn.

Costas ar Bhríce:

 • Duine aonair: €50
 • Gnó: €100

Toradh do shaothair:

Greanfar d’ainm agus na blianta a raibh baint agat leis an scoil ar bhríce bréagach. Crochtar an saothar taispéantais i limístear poiblí sa scoil, ionas go mbeidh chuile dhuine in ann é a fheiceáil.

"As na tithe beaga a thagann na tithe móra"

Is féidir íoc as bríce cúpla bealach:

PayPal, cárta creidmheasa/dochair, aistriú bainc, é a íoc de réir a chéile leis an oifig (téigh i dteangmháil le do thoil le hoifig na scoile chun tuilleadh sonraí a fháil faoi sin)

Cliceáil ar an réimse praghais ar an bhfoirm thíos chun na roghanna a fheiceáil

Tabhair an t-ainm atá le greanadh sa réimse cuí thíos, agus ná bíodh níos mó ná 25 charachtar ann, m.sh. Muintir Uí Mhurchú, Muintir Mhic Aindreasa

Tabhair na blianta a raibh baint agat leis an scoil, m.sh. 2007–2017, sa réimse bliana thíos

Bíonn deacrachtaí ag Paypal le comhréir na Gaeilge, ach beimid ag cinntiú na hainmneach leis na ceannaitheoirí roimh an ghreanadóireacht.

Roghanna
Ainm le greanadh
Blianta le greanadh

“Ní ullmhúchán don saol é an t-oideachas. Is é an t-oideachas an saol” - John Dewey