Céard air a chaithfear an t-airgead a bhailítear?

Cabhróidh an t-airgead a bhaileofar ó na brící a dhíol leis an méid seo a leanas:

 • Fearas ar chuile dhoras le nach gceapfar méara
 • Dromchla spraoi rubair do na naíonáin
 • Córas CCTV
 • Seomra Céadfach
 • Seomra tacaíochta breise
 • Leabharlann Scoile
 • Trealamh mata
 • Acmhainní Spraoi agus Litearthachta
 • Scáileán eolais
 • Comharthaí agus Bratacha
 • Trealamh TFC (dhá ríomhaire i chuile sheomra agus deich gcinn bhreise ar thralaí)
 • Gairdín Scoile / Stáisiún Aimsire / Limistéar Eolaíochta Taobh Amuigh
 • Ardán soghluaiste don halla / Gailearaí scoile ar an staighre / Trealamh breise corpoideachais / Seomra ceoil
 • Garraí imeartha / Péinteáil sa gclós
 • Stóras sa scoil agus sa gCistineach / Seomra Foirne
 • Barra Soilse don Halla Gleacaíochta.

“Is é an t-oideachas an t-arm is cumhachtaí is féidir a úsáid chun an domhan a athrú” - Nelson Mandela
"As síol beag a fhásann an crann is airde"

Cén chaoi a gceannóidh mé bríce?

Cuimhnigh mar sin ar bhríce a cheannacht mar chomhartha ar an infheistíocht i dtodhchaí mhuintir Bhaile Locha Riach. Bain leas as thú féin agus bí i do chuid de stair agus de thodhchaí Bhaile Locha Riach sna blianta amach romhainn.

Costas ar Bhríce:

 • Duine aonair: €50
 • Gnó: €100

Toradh do shaothair:

Greanfar d’ainm agus na blianta a raibh baint agat leis an scoil ar bhríce Alúmanaim Scuabtha. Cuirfear an bríce i saothar taispeántais alúmanaim scuabtha Ghaelscoil Riabhach, a chrochfar i limistéar poiblí sa scoil ionas go mbeidh chuile dhuine in ann é a fheiceáil.

"As na tithe beaga a thagann na tithe móra"

Is féidir íoc as bríce cúpla bealach:

PayPal, cárta creidmheasa/dochair, aistriú bainc, é a íoc de réir a chéile leis an oifig (téigh i dteangmháil le do thoil le hoifig na scoile chun tuilleadh sonraí a fháil faoi sin)

Cliceáil ar an réimse praghais ar an bhfoirm thíos chun na roghanna a fheiceáil

Tabhair an t-ainm atá le greanadh sa réimse cuí thíos, agus ná bíodh níos mó ná 25 charachtar ann, m.sh. Muintir Uí Mhurchú

Tabhair na blianta a raibh baint agat leis an scoil, m.sh. 2007–2017, sa réimse bliana thíos

Bíonn deacrachtaí ag Paypal le comhréir na Gaeilge, ach beimid ag cinntiú na hainmneach leis na ceannaitheoirí roimh an ghreanadóireacht.

Roghanna
Ainm le greanadh
Blianta le greanadh

“Ní ullmhúchán don saol é an t-oideachas. Is é an t-oideachas an saol” - John Dewey